Szakosított hitelintézetek


vissza

Magyar Export-Import Bank Zrt.
EXIM

Alapítás éve: 1994


Cím: H-1065 Budapest, Nagymező utca 46−48


Tel.: (+36 1) 374 9100


Fax: (+36 1) 269 4476


Honlap:
www.exim.hu


E-mail:
exim@exim.hu


Vezérigazgató: Urbán Zoltán


FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK

Hitel- és pénzkölcsön nyújtása, pénzforgalmi szolgáltatások, kezesség és bankgarancia vállalása.


KIEMELT SZOLGÁLTATÁSOK

KÖZVETLEN EXPORT ELŐFINANSZÍROZÁS

Az Eximbank közvetlen export előfinanszírozó termékeivel az exportteljesítést megelőző időszakra vonatkozóan nyújt finanszírozást a kis-, közép- és nagyvállalatok részére egyaránt. A konstrukción keresztül az exportőr olyan finanszírozáshoz jut, amely elősegíti az exportszerződés, exportmegrendelés teljesítését az előkészületektől a termelés, a készletezés szakaszára, egészen az export teljesítéséből származó árbevétel befolyásáig tartó időszakig bezárólag.


Bővebben

BESZÁLLÍTÓI KONSTRUKCIÓK

Az Eximbank a konstrukcióhoz tartozó közvetlen előfinanszírozó termékeivel (beszállítói hitelek) a beszállítói szerződések (magyarországi exportőrrel megkötött szerződések) teljesítést megelőző időszakára vonatkozóan nyújt finanszírozást a belföldi exportőrök beszállítói részére. A beszállítói hiteleken keresztül a hazai beszállító olyan finanszírozáshoz jut, amely elősegíti a magyarországi exportőrrel kötött szerződésnek, megrendelésnek a termelési és/vagy szolgáltatásnyújtási teljesítését már az előkészületektől a termelés, a készletezés szakaszára, egészen az exportőrtől származó árbevétel befolyásáig tartó időszakig bezárólag.


Bővebben

VEVŐHITEL KONSTRUKCIÓK

Vevőhitel konstrukciók esetén az Eximbank a magyar exportőr vevőjének nyújt – közvetlenül vagy közvetve – éven túli (tipikusan közép- vagy hosszú lejáratú) hitelt, jellemzően MEHIB biztosítás mellett. A külföldi vevőnek nyújtott hitel folyósításakor – az export okmányokkal igazolt teljesítése után – az Eximbank az exportőrnek fizeti ki az áru és/vagy szolgáltatás ellenértékét.


Bővebben

TÖRTÉNET

Az Eximbankot – a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársa­ság­gal ("MEHIB") együtt – az 1994. évi XLII. törvény hozta létre azzal az alapvető célkitűzéssel, hogy segítse elő a magyar áruk és szolgáltatások külpiacokon történő értékesítését. Magyarországon az Eximbank és a MEHIB látja el az exporthitel-ügynökségi feladatokat, melyeket OECD- és uniós keretek szabályoznak.

A Magyar Állam tulajdonosi jogait 2012. május 23-tól a nemzetgazdasági miniszter gyakorolja. A két intézmény vonatkozásában új integrált irányítási és szervezeti koncepció került kialakításra: a bank és a biztosító feladatát közös szervezetben és megjelenéssel, EXIM elnevezéssel végzi.

Az Eximbank és a MEHIB célja, hogy gazdaságpolitikai ösztönző eszközként működve, a vállalkozásoknak, a magyar exportőröknek, illetve azok beszállítóinak és vevőinek nyújtott koherens hitelezési, biztosítási és garanciavállalási termékeivel lefedje az exporttevékenység teljes vertikumát, a beszerzéstől a termelésen át az értékesítési folyamat támogatásáig.


SZOLGÁLTATÁSOK

A Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB) küldetése állami exporthitel ügynökségként az, hogy az exportösztönzésre allokált kormányzati erőforrások hatékony felhasználásával segítse elő a magyar export növekedését. Az EXIM a rendelkezésre álló eszközrendszerrel azokat a Magyarországon működő vállalkozásokat támogatja, amelyek jelentős exportpotenciállal (külpiacokon versenyképes árukkal és/vagy szolgáltatásokkal) rendelkeznek, de a kereskedelmi bankok által kínált termékek, illetve szolgáltatások igénybevételével e potenciált az EXIM közreműködése nélkül nem tudnák megfelelően kiaknázni, mivel a magasabb kockázatokat a kereskedelmi bankok nem képesek, vagy nem készek vállalni. A bank termékpalettáját is ezzel összhangban alakította ki.


VEZETŐ MUNKATÁRSAK

Vezérigazgató: Urbán Zoltán

Vezérigazgató-helyettesek

Operációs terület: Fejérvári Levente
Üzleti terület: Puskás András

Ügyvezető igazgató: Dr. Forrai István