Szakmai szövetségek, egyesületek


vissza

Országos Takarékszövetkezeti Szövetség
OTSZ

Alapítás éve: 1990


Cím: H-1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4.


Postacím: H-1525 Budapest, Pf. 175


Tel.: (+36 1) 488 0860


Fax: (+36 1) 488 0861


Honlap:
www.magyartakarek.hu


E-mail:
info@otsz.hu


Elnök: Demján Sándor


Alelnök: Dr. Turi Dénes
Ügyvezető igazgató: Varga Anta


TEVÉKENYSÉG

A szövetkezeti hitelintézetek mint pénzügyi szolgáltatók kiemelkedő szerepet töltenek be a vidéki lakosság, kis- és középvállalkozások pénzügyi szolgáltatással történő ellátásában. Jelentős szerepet töltenek be a területfejlesztési elképzelésekben, a kistérségek kis- és közép-vállalkozásainak, fejlesztési programokat kidolgozó, s azokat megvalósító önkormányzatainak és önkormányzati társulásainak finanszírozásában.

A szövetség kiemelt feladata: a tagszervezetei és társult tagjai érdekeinek külső és belső képviselete, védelme; lobbitevékenység folytatása, különösen a jogalkotás, a pénzpiaci döntések meghozatala során és a felügyeleti ellenőrzésre jogosult szakhatósági szervek feladatellátása kapcsán. Az érdekképviseleten kívüli legfontosabb feladata a tagszervezetei oktatásának megszervezése; azok tevékenységét segítő tanácsadás, pénzügyi és piaci helyzetének erősítése, közreműködés a szövetkezeti hitelintézetek egységes megjelenésének elősegítése, fejlesztése érdekében.

A szövetség országos szervezet, amelyben a döntéseket a választott testületek hozzák. Az OTSZ legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. Az OTSZ vezető testülete a héttagú elnökség, amelynek elnökét a közgyűlés választja. Az elnökség mellett működik az OTSZ tevékenységének tagi felügyeletét ellátó hattagú felügyelőbizottság. Az OTSZ operatív irányítását és általános képviseletét az ügyvezető igazgató látja el. A szövetség éves költségvetés alapján működik, a fenntartás költségeit a tagszervezetek viselik a közgyűlés határozata alapján.


TÖRTÉNET

Az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség (OTSZ) a Takarékszövetkezetek 1990. április 18-án lezajlott I. Kongresszusán az 1971. évi III. törvény alapján létrehozott szervezetnek (SZÖVOSZ) általános jogutódja. Az OTSZ az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. és II. törvény alapján létrehozott, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével önálló jogi személyként működő társadalmi szervezet.

A szövetség tagjai 1993. október 13-án megkötötték, majd többször módosították a szövetkezeti elvek és értékek messzemenő figyelembevételén alapuló Takarékszövetkezeti Integrációs Szerződést, amelynek célja a szövetkezeti hitelintézetek iránti bizalom erősítése, jó üzleti hírnevének biztosítása, integrációjának elősegítése volt.

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló 2013. évi CXXXV. tv. a 2013. július 13-i hatálybalépésével egyidejűleg megszüntette az önkéntes alapon működő, majdnem 20 éves Taka-rékszövetkezeti Integrációt, az intézményvédelmi alapokat beolvasztotta, és kötelező szövetkezeti hitelintézeti integrációt írt elő. A folyamatban lévő átalakulók számára lehetővé tette a kilépést, viszont azon tagszervezeteknek, amelyek szövetkezeti hitelintézetből korábban alakultak át részvénytársasággá, és csatlakoztak a korábbi integráció(k)hoz és intézményvédelmi alap(ok)hoz, azok az új integráció tagjaivá váltak.

A Magyar Állam fontos tulajdonosi pozíciót szerzett a szektorban, azt a szektor átalakítására, professzionalizálására és átszervezésére használja, és az így feljavított és megerősített szektorban pozícióit megfelelő időn belül értékesíteni kívánja, ha az általa elindított pozitív folyamatokat visszafordíthatatlannak látja. A törvény nem deklarálja, hogy visszaadja azt a szövetkezeteknek.

A Takarékbank a szövetkezeti hitelintézetekre kötelező szabályzatot fogad el:
a) a kockázatkezelés részletes szabályairól, ide értve a hitelengedélyezés, a kockázati monitoring, a betételhelyezés, a készpénzgazdálkodás és a befektetési politika, a minősítés és az értékvesztés szabályait, valamint a jogszabályokon és egyéb kötelező szabályokon felüli addicionális egyedi tőkekövetelményekre vonatkozó szabályokat;
b) a követendő üzletpolitikáról;
c) a közös marketing folytatásáról;
d) az egységes informatikai rendszer kialakításáról. Az új törvénnyel teljes körűen megvalósul a keresztgarancia intézménye, a felügyeletnél az integráció közös tőkemegfelelés alá tartozik.

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szer­vezetének tagjai a fenti megszorításokkal a szövetkezeti hitelintézetek, a Takarékbank és az MFB (közvetve a Magyar Posta). A OTSZ részvényese a Magyar Takarékszövetkezeti Banknak, de nem tagja az SZHISZ-nek.

A szövetség a feladatait a fentiek ismeretében is, az SZHISZ-szel és annak alapjával, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-vel, más szövetkezeti szervezetekkel, a Magyar Bankszövetséggel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövet­ségével stb. együttműködve kívánja ellátni.

Az OTSZ rendes tagja lehet bármely szövetkezeti hitelintézet, vagy egy korábbi takarékszövetkezet átalakulással létrejött jogutódja (zrt.), a szövetkezeti hitelintézetek központi bankja, valamint a jogi személyek számát meg nem haladóan azok tagjai és tisztségviselői mint természetes személyek. Társult tagként csatlakozhatnak a területi szövetségek is, valamint az előbbi jogi személyek gazdasági társaságai, társadalmi szervezetei.