Szakosított hitelintézetek


vissza

OTP Jelzálogbank Zrt.

Alapítás éve: 2001


Cím: H-1051 Budapest, Nádor u. 21.


Postacím: 1364 Budapest, Pf. 280.


Tel.: (+36 1) 354 7400


Fax: (+36 1) 354 7464


Honlap:
www.otpjzb.hu


E-mail:
jzb@otpjzb.hu


Vezérigazgató: Becsei András


FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK

lakáscélú ingatlanok fejlesztésének és vásárlásának finanszírozása, jelzáloglevél-kibocsátás, ingatlanértékelés


KIEMELT SZOLGÁLTATÁSOK

JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK

Az OTP Bank ingatlanfedezet mellett nyújtott jelzálog típusú hitelei forint alapon hitelkiváltásra és/vagy a hitelcél igazolása nélkül, szabad felhasználásra igényelhetőek. Azoknak ajánlhatók, akik alacsonyabb kamat elérése érdekében vállalják, hogy a bankhoz utalják jövedelmüket. A Bizalom Jelzáloghitel összege 0,5-40 millió Ft, futamideje min. 6 év, max. 25 év. A hitel devizaneme forint, kezelési költséget a bank nem számít fel.


Bővebben

TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS

Biztosítsa be magát a váratlan negatív események ellen! A hitelekhez köthető kiegészítő biztosítási szolgáltatás keretében a Groupama Garancia Biztosító meghatározott élethelyzetek bekövetkezése esetén megfizeti az Ön havi törlesztő részleteit vagy a fennálló hiteltartozását az OTP Bank részére.


Bővebben

ADÓSVÉDELMI PROGRAM

Az OTP Bank mindig is kiemelt figyelmet szentelt annak, hogy ügyfelei igényeinek minél teljesebb mértékben megfeleljen. Adósvédelmi programja keretében személyre szabott megoldást biztosít azon ügyfelei számára, akik megállapodást kötnek a bankkal havi törlesztési terheik mérséklésére. A bővített adósvédelmi eszköztár a bank széles termékköréhez illeszkedő, rugalmas, az Ön élethelyzetének leginkább megfelelő megoldásokat tud biztosítani.


Bővebben

TÖRTÉNET

A jogszabályi feltételek megteremtését követően az OTP Bank 2001. márciusában határozatot hozott, hogy 3 Mrd Ft jegyzett tőkével, 100%-os tulajdonosi részesedéssel megalapítja az OTP Jelzálogbankot. A cél kettős volt, egyrészt a Jelzálogbank alapítása révén az OTP Bank számára is megteremteni a feltételeit támogatott forrású és ennek révén alacsony hiteldíjú lakáshitelek nyújtásának, másrészt ezzel együtt a lakáshitelezési aktivitás és a piaci részesedés növelésének új lendületet adni. Az OTP Bank azzal a szándékkal alapította az OTP Jelzálogbankot, hogy az OTP Bank- csoport hatékonyan bekapcsolódhasson a Magyarországon újra fellendülő jelzáloghitelezésbe, és aktív szereplője legyen az ennek kapcsán kialakuló jelzáloglevél-piacnak. Fő célként jelölte meg azt is, hogy a bankcsoport által kínált termékpaletta szélesedjen, így biztosítva a bankcsoport ügyfelei számára magasabb színvonalú szolgáltatást, illetve elérhetővé tenni a lakáshitelezéshez kapcsolódó támogatások teljes körét. Az ügyfelek megszerzéséért folytatott vetélkedésben az OTP Jelzálogbank számíthat az anyabank lakásfinanszírozásban kialakult hagyományaira, ami egyrészt a piaci ismertséget, másrészt a fiókhálózatban felhalmozott szakmai tapasztalatot jelenti.


TEVÉKENYSÉG

Az OTP Jelzálogbank üzleti tevékenysége a jelzáloghitelek nyújtására, a hozzájuk kapcsolódó hitelbiztosítéki-érték megállapítására, továbbá a hitelezés finanszírozásához szükséges jelzáloglevelek forgalomba hozatalára korlátozódik. A hiteltermékeket államilag támogatott forint lakáshitelek, valamint forint- és devizaalapú lakás- és szabad felhasználású jelzáloghitelek, továbbá birtokfejlesztési hitelek képezik. Az OTP Bank Nyrt. és az OTP Jelzálogbank általi konzorciális forint lakáshitelnyújtás 2002. április 11-én indult. A konzorciális együttműködést 2005 elején kiterjesztették a devizaalapú lakás- és szabad felhasználású hitelek nyújtására is. Az OTP Jelzálogbank 2007 negyedik negyedévében megkezdte ezen termékek saját folyósítását. A társaság a prudenciális előírásoknak 2013 első két negyedévében is eleget tett, a fizetőképességi mutató folyamatosan meghaladta a törvényi minimumot.

Az OTP Jelzálogbank 2013. első félévi üzletmenetét leginkább az adós- és hitelvédelmi program elemei határozták meg, és ebből adódóan kiemelt figyelmet kapott a minősített hitelek kezelése. Az OTP Bankkal közösen folytatott együttműködés sikeres, a hitelportfólió építése a követelésvásárlásról a saját forrásból megvalósuló folyósításra tolódott át. A hitelek finanszírozása többirányú, melyben a jelzáloglevél kibocsátás mellett fokozott szerepet kap a bankközi hitelfelvétel is. Az OTP Bank és az OTP Jelzálogbank együttműködése a forrásszerzésben is összehangolt. Az együttműködés eredményeként a működési kockázatok minimalizáltak. Mind a jelzálog-hitelezési piacon, mind a jelzáloglevél-piacon a társaság megtartotta az elért piacvezető pozícióját.

Az OTP Jelzálogbank az OTP Bankkal együtt konzorciális formában hitelez. Tekintettel arra, hogy a kínált hitelek közös termékek, az OTP Bank és a bankcsoport stratégiai célkitűzései jelentős mértékben meghatározzák az OTP Jelzálogbank terveit is. Az OTP Jelzálogbanknak – mint az OTP Bank Csoport tagjának – alapvető célja, hogy dinamikusan növekvő társaság legyen a jelzáloghitelezésben, és eredményes gazdálkodása révén tovább gyarapítsa az OTP Bank Csoport értékét.

Az OTP Jelzálogbank működésének alapvető célját szem előtt tartva, a tulajdonos OTP Bank Nyrt. az alábbi stratégiai célkitűzéseket fogalmazta meg:
a jelzáloghitelezésben megszerzett piacvezető szerep megőrzése, a piaci részesedés folyamatos növelése;
legnagyobb jelzálogpiaci szolgáltatóként magas színvonalú szolgáltatások nyújtása az ügyfeleknek;
a társaság működésére vonatkozó prudenciális előírások maradéktalan betartása mellett a lehetséges legnagyobb volumenű lakáshitel-állomány és jelzáloglevél-kibocsátás elérése;
a társaság vagyonának folyamatos gyarapítása és likviditási egyensúlyának állandó biztosítása;
nyereséges gazdálkodás, amely biztosítja a jövedelmezőségi és hatékonysági mutatók évről évre történő jelentős javulását.
Az OTP Jelzálogbank számára 2013-ban is kiemelt szerepet kap a jelzáloghitelezés lehető legolcsóbb forrásainak, valamint új finanszírozási formák lehetőségének megteremtése, illetve a befektetői kör diverzifikálása. 2013-ban jelentős hangsúlyt kap a lejáró jelzáloglevelek megújítása is, tekintettel a lejáró állományok volumenére. A lejáró jelzáloglevelek számottevő hányada az OTP Bank birtokában van.

A fenti célok megvalósításának legfontosabb eszköze változatlanul az EMB-program során forgalomba hozandó EKB repoképes devizaalapú jelzáloglevél.


VEZETŐ MUNKATÁRSAK

Elnök: Kovács Antal

Vezérigazgató: Becsei András

Igazgatóság:
KOVÁCS ANTAL
Becsei András
Florova Anna Mitkova
Roskó Zoltán
Kovács Attila